Tło historyczne baroku - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Niepokój religijny i polityczny w Europie

W drugiej połowie XVI wieku panowały w Europie dwie sprzeczne koncepcje: tolerancja religijna i model monarchy absolutnego z jednej strony, oraz przywrócenie ideałów chrześcijańskich i model państwa poddanego Rzymowi – z drugiej. Pierwszy pogląd był dziełem francuskiego prawnika Jeana Bodina, drugi reprezentowali jezuici z Roberto Bellarmino na czele. Drugiej koncepcji patronowały hasła: un Dieu, une foi, une loi, un roi (franc. jeden... więcejSytuacja w Polsce

Polska na arenie międzynarodowej Sytuacja, w jakiej znalazła się w tej epoce Polska, nie była stabilna. Początkowa silna pozycja międzynarodowa Rzeczypospolitej została mocno zachwiana przez wojny kozackie, potop szwedzki, najazd moskiewski, napady tatarskie oraz zagrożenie tureckie. Lata 1648-1667 przyniosły przyczyny kryzysu, a od początku XVIII wieku wzrosło uzależnienie kraju od sąsiednich monarchii. Sytuacja wewnętrzna Rzeczypospolitej... więcejChronologia - najważniejsze wydarzenia epoki

Wydarzenia historyczne: 1545 – sobór trydencki 1600 – wojny polsko – szwedzkie 1609 – rokosz Zebrzydowskiego 1618 – wojna trzydziestoletnia 1621 – bitwa z Turkami pod Chocimiem 1635 – powstaje Akademia Francuska 1642 – wojna domowa w Anglii 1648 – powstanie Chmielnickiego 1651 – bitwa pod Beresteczkiem 1655 – potop szwedzki 1658 – wygnanie Arian z Polski 1665 – rokosz Lubomirskiego 1673... więcej